گياه شناسی

پراکنش بادام

پراكنش جنس بادام Amygdalus L.(Rosaceae) از نظر تقسيم بنديهاي جغرافياي گياهي در منطقه ايرانوـ توراني است و از حوزه درياي مديترانه تا آسيا گسترش دارد. پراكنش اصلي آن در جنوب غرب آسيا و خاورميانه است اما تعداد بسيار كمي از گونه ها در چين و مغولستان وهمينطور جنوب شرق اروپا رويش دارند. بررسيهاي تكاملي نشان داده است كه تكامل بادام در مناطق استپي خشك، بيابانها و مناطق كوهستاني تحت شرايط سخت صورت پذيرفته و اين جنس با زيسگاههاي خشك و نيمه خشك سازگار شده است. بادام در ارتفاعات و بر روي دامنه هاي صخره اي، سنگي، سنگريزه اي ويا بسترهاي شني يا رسي رشد مي كند. اين جنس نيازمند مناطق نورگير باز است و هم چنين در استپها و استپ ـ جنگلها مي رويد.

بادام در 3000سال قبل از ميلاد مسيح اهلي شده است. در وضعيت وحشي، گونه هاي بادام داراي دانه هاي تلخ هستند و حاوي تركيبي به نام آميگدالين مي باشند كه آزادكننده سيانيد است. توليد آميگدالين تحت كنترل يك ژن غالب منفرد است و وقوع يك موتاسيون هم منجر به عدم توليد آن مي شود. اين بادامهاي غير تلخ به طور تصادفي توسط كشاورزان اوليه كشف مي شود و كاشت بادام در مناطق مختلف در حوزه پراكنش بادام و همينطور در مناطق معتدل اروپا و مناطقي كه داراي آب و هواي مديترانه اي هستند رايج مي گردد. شايان ذكر است كه امروزه كاليفرنيا بزرگترين توليد كننده بادام در دنيا مي باشد و اسپانيا مقام دوم را داراست.  

 

+ مهناز وفادار ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()

خواص بادام

 بادام درختي است كه ميوه و مغز ميوه آن كاربرد بسيار در صنايع مختلف غذايي و دارويي دارد. مغز بادام شيرين و تلخ هردو داراي روغن است كه از روغن بادام تلخ در درمان التهابات پوستي و از روغن بادام شيرين در تهيه كرمها استفاده مي شود. همچنين مغز بادام شيرين فاقد نشاسته است و از آرد آن مي توان در تهيه كيك و بيسكوئيت براي بيماران ديابتي استفاده كرد.بادام حاوي ويتامين  E ، فيبر، پروتئين و غني از روغنهاي monounsaturated است كه كاهش دهنده LDL-Cholesterol مي باشد. مغز بادام تلخ حاوي تركيبي دي ترپني به نام amygdaloside است كه در صنايع داروسازي كاربرد دارد. بخش اپي كارپ ميوه بادام كه نوعي شفت در نظر گرفته مي شود در توليد غذاي دام مورد استفاده است. همچنين اين بخش از ميوه داراي تركيبات تري ترپنوئيدي و برخي تركيبات اسيدي مانند بتولينيك اسيد است كه داراي تاثيرات ضد التهاب، ضد HIV و ضد فعاليتهاي سرطاني است. علاوه بر اين، اپي كارپ داراي نوعي تركيب جديد سزكوئي ترپني به  نام amygdalalactone است كه داراي تاثيرات بيولوژيك مختلف از جمله خاصيت سيتوتوكسيك براي سلولهاي تومور و از بين برنده حشرات مي باشد.

از نظر يهوديان ، بادام سمبل هشياري، عهد و نويد است. مسيحيان بادام را سمبل  تولد بكرزايانه حضرت مسيح مي دانند(به خاطر گلدهي زودهنگام آن در اواخر زمستان و اوايل بهار) و در آثار نقاشي مربوط به دوران طفوليت ايشان، حلقه اي از بادام ديده مي شود كه نمادي از حضرت  مريم است. همچنين در انجيل نيز چند بار از بادام نام برده شده است. چيني ها بر اين باورند كه بادام مظهر غم و اندوه فراوان است و هنديها نيز معتقدند كه مصرف بادام براي مغز مفيد است. در ايتاليا در مراسم عروسي شاخه گلدار بادام توزيع مي شود كه نماد ثمربخشي و بركت زندگي است. در اشعار قديمي در ادبيات جهان نيز گل بادام سمبل اميدواري است.                 

 

+ مهناز وفادار ; ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()

دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع ازپروپوزال تز دكتري من با عنوان :بررسي بيوسيستماتيكي جنسAmygdalus L. (بادام) درايران، روز دوشنبه 25 ارديبهشت ساعت دوونيم بعدازظهر در سالن هرباريوم مركزي دانشگاه تهران برگزار مي گردد. علاقمندان مي توانند در اين جلسه شركت نمايند.

+ مهناز وفادار ; ۱:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()

مکانيسمهای بيش انباشتی

مكانيسمهاي دخيل در جذب بالاي گياهانhyperaccumulator

1 . افزايش جذب فلزات به داخل ريشه همراه با سرعت بالاي انتقال از ريشه به بخش هوايي

2.ترشح پروتونها، اسيدهاي آلي و كلاتورها توسط ريشه كه قادر به انحلال فلز است.

3.اختصاص ريشه به مناطق غني از فلز و جستجوي فلز

 

آلايش زدايي گياهي (Phytoremediation)

هدف از اين تكنيك افزايش انتقال آلاينده ها از خاك به بخشهاي هوايي گياه است، به گونه اي كه با هر بار محصول دهي بيشترين ميزان آلاينده ها از محيط خاك خارج شود.اين روش ارزان قيمت است و منافع مستقيم يا غير مستقيم فراواني را شامل مي شود.به عنوان مثال، منطقه آلوده به آلاينده ها توسط گياه پوشش داده مي شود ومانع انتقال و جابجايي خاك آلوده توسط باد و باران مي گردد. كاشت،داشت و برداشت گياهان فرايندي اشتغال زا و پيوسته است كه هزينه زيادي ندارد. علاوه بر اين ميزان توليد مواد زايد بسياركم است،زيرا در روش شستشوي خاك مقدار زيادي مايعات حاوي فلزات سنگين خصوصا منيزيوم،آهن و آلومينيوم توليد مي شود.

 

برهم كنش گياهان hyperaccumulator وساير موجودات در محيط زيست

در اين خصوص دو فرضيه مطرح است:

1.فرضيه نخست فرضيه تداخل است. به اين معنا كه گياهان انباشت كننده فلزات سطح خاك را از طريق بخشهاي گياهي غني از فلزات نظير برگها مي پوشانند. انباشت اين مواد گياهي فلزات را در لايه سطحي خاك آزادسازي مي نمايد. اين افزايش محتواي فلزي خاك رشد ديگر گونه ها (گونه هاي با تحمل پايين تر) را مهار مي كند و يك مزيت رقابتي را براي گياهان انباشت كننده ايجاد مي نمايد. اين فرضيه به فرضيه همتازدايي عنصري نيز معروف است. اين در حاليست كه همتازدايي رايج در گياهان محصول توليدات ثانويه گياه است.

2.فرضيه دوم فرضيه دفاعي است. بر طبق اين فرضيه، افزايش سطح فلز در بافت گياه عملكردي در جهت دفاع در برابر گياه خواها و يا عوامل بيماريزاست.با بررسي جمعيتهايي از Silene vulgaris در اروپا كه انباشت كننده مس است مشخص شده كه در جمعيتهاي رشديافته در خاكهاي گچي كپسولها مورد حمله لاروهاي بيد قرار گرفتند اما در جمعيتهاي مستقر در خاكهاي غني از مس اين موضوع مشاهده نشد.

 

 

+ مهناز وفادار ; ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()

فيتوکلاتينها

 

فيتوكلاتينها پپتيدهاي مشتق از گلوتاتيون مي باشند و در گياهان در زمان قرارگرفتن در معرض تنش فلزات سنگين ساخته مي شوند. يونهاي فلزي زيادي از قبيل مس، سرب و كادميوم سنتز اين تركيبات را در گياهان القاء مي كنند. تحت القاء كادميوم،جهت جلوگيري از صدمه سلول، تركيبات فيتوكلاتين با ميل تركيبي بالا نسبت به كادميوم در سيتوپلاسم و با حضور آنزيم فيتوكلاتين سينتاز ساخته مي شوند و با آن اتصال مي يابند. اين كمپلكس سپس وارد واكوئول مي شود ودرآنجا تمركز مي يابد. جهت عبور كمپلكس كادميوم ـ فيتوكلاتين از تونوپلاست مكانيسمي آنتي پورتي به كار گرفته مي شود. انتقال كادميوم به داخل واكوئول از برهم كنش آن با بخشهاي سلولي فعال جلوگيري مي كند. به دليل   pHاسيدي واكوئول امكان تجزيه كمپلكس كادميوم ـ فيتوكلاتين وجود دارد. اگر كمپلكس حاوي سولفيد باشد پايداري اتصال فلز بيشتر مي شود.اسيدهاي آلي نيزدر هدايت فلزات سنگين به درون واكوئول سهيم مي باشند. از جمله آنها مي توان به اسيد ماليك ،اسيد سيتريك و اسيد نيتريك اشاره كرد. به عنوان مثال، در گياهان انباشت كننده نيكل، اسيد نيتريك به طور موثري قادر به كيلاته كردن و ذخيره نيكل در واكوئول است.

 

+ مهناز وفادار ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()

بيش انباشتي ( hyperaccumulation )وگياهان بيش انباشت كننده( hyperaccumulator)

 

خاکهای حاوي فلزات سنگين زيستگاه تعداد كمي از گياهان متحمل فلزهستند كه گياهان بيش انباشت كننده ناميده مي شوند. يك تاكسون گياهي زماني يك بيش انباشت كننده ناميده مي شود كه در زيستگاه طبيعي خود رشد كندو اين زيستگاه حاوي بيش از100ميلي گرم كادميوم،بيش از 1000ميلي گرم كبالت،كروم،مس،نيكل،سرب يا سلنيوم يا بيش از 10000ميلي گرم منگنزيا روي بر پايه بيوماس خشك بخش هوايي باشد.مفهوم بيش انباشتي اشاره به زيستگاه طبيعي گياه دارد و نمي تواندبراي گياهاني كه تحت شرايط آزمايشگاهي مصنوعي رشد مي كنند به كار برده شود.تحت شرايط اخير يك گياه ممكن است فلزي را تا حد گياهان بيش انباشت كننده در خود جمع كند،مشروط به اينكه غلظتهاي ماكزيمم فلز در بخش هوايي ايجاد هيچگونه علامتي از سميت ننمايد ياحداقل اين گياهان مقاديري بيشتر از گياهان كنترل كه درهمان شرايط آزمايشگاهي تحت شرايط غير سمي رشد مي كنندرا دارا باشند.از جمله گياهان بيش انباشت كننده مي توان به Thlaspi caerulescens اشاره كرد، گياهي كه غلظتهاي بالايي از روي را ،حدود12000ميلي گرم تا بيش از 48000ميلي گرم در واحد بيوماس خشك بخش هوايي بدون هيچگونه عوارضي از سميت در خود انباشت مي نمايد.يكي از خطرناكترين آلاينده هاي خاك سرب مي باشدو گياهThlaspi rotundifolium قادر است كه8200-130 ميكروگرم سرب را در خود تجمع نمايد. محل تجمع و انباشت فلز در سطح بافت گياهان متفاوت است كه مي توان به سلولهاي اپيدرمي برگ وسلولهاي پارانشيمي ريشه و برگ اشاره كرد.علاوه بر فلزات سنگين، گياهان قادر به جذب عناصر راديواكتيونيز مي باشند كه از جمله اين عناصر مي توان سزيوم و اورانيوم را نام برد. توانايي گياهان بيش انباشت كننده در استخراج،تحمل و تجمع غلظتهاي بالاي فلزات اين ايده را تقويت مي كند كه بتوان از آنها در پاكسازي خاكهاي آلوده استفاده كرد.

+ مهناز وفادار ; ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
comment نظرات ()