گياه شناسی

به دكتر احمد قهرمان به پاس زحمات بيدريغش به گياهشناسي ايران

يادم مي آيد سالهاي پيش كه در مقطع كارشناسي علوم گياهي در دانشگاه اروميه تحصيل مي كردم وكتابهاي گياهشناسي پايه، كورموفيت هاي ايران و... دكتر به عنوان رفرنس درسهايمان عنوان مي شد، آرزو داشتم كه ايشان را از نزديك ببينم و شاگرد كلاسهايشان باشم وتصور مي كنم براي هر كسي كه در ايران به آموزش گياهشناسي مشغول است آشنايي با دكتر از افتخارات زندگي باشد وبراي من نيز اينگونه بود .مطمئن بودم كه علائق واقعي به گياهشناسي و شوق آموختن نادانسته ها در كلاس درس ايشان به درستي به بار مي نشيند. اين آرزو تا قبولي در مقطع دكترا ميسر نشد.در دوره جديد تحصيل در سه درس از حضور ايشان بهره بردم واز بينش واشراف عميق دكتر به مسائل گياهشناسي بسيار نكته ها آموختم. حضور منظم ايشان درهرباريوم و اختصاص همه زمان حضور در محل كار به مطالعه، نگارش كتاب و پژوهش با وجود كهولت سن، وقت شناسي مثال زدني، توجه عميق و نه سطحي به علم و خصوصا به فلسفه علم وتكريم و احترام به اساتيد و معلمان از جمله درسهايي بود كه از اين استاد فرزانه آموختم و آموختم كه تنها و تنها عشق به گياه و گياهشناسي است كه اينگونه مي تواند انسان را عليرغم مشكلات بسياري كه در حوزه هاي تجربي موجود است هم چنان پايدار وپر استقامت در كار نگهدارد. خدمات وزين ايشان به دانش گياهشناسي وسيستماتيك ايران بر همگان آشكار است كه به عنوان نمونه مي توانم به تاسيس هرباريوم مركزي دانشگاه تهران و تهيه فلور رنگي گونه هاي گياهي ايران اشاره كنم. هر زمان كه به هرباريوم مي روم و دكتر را ميبينم كه غرق در مطالعه است و از زمان به بهترين وجه استفاده مي برد به خود نهيب مي زنم وگلايه مي كنم و در عين حال انرژي بسيا ر مي گيرم. چندي قبل به مناسبت تولد دكتر به ابتكار تعدادي از دانشجويان دوره هاي ارشد و دكتري جشني برگزار شد و دكتر به بچه ها گفتند: شما من رو خيلي خوشحال كرديد.آن روز متوجه شديم كه ايشان در چند روز گذشته در پي وقوع كسالتي روانه بيمارستان و عمل جراحي شدند و آنروز نيز از حال خوشي برخوردار نبوده اند. براي ايشان از صميم قلب آرزوي سلامتي و تندرستي دارم و اميدوارم كه سايه بلند ايشان بر سر ما و همه دوستدارانشان مستدام باشد و به عنوان يك دانشجوي حقيراز تلاشهاي بي وقفه دكتر قدرداني مي كنم.

+ مهناز وفادار ; ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ تیر ،۱۳۸٥
comment نظرات ()