گياه شناسی

معرفي دو كتاب ارزشمند در جغرافياي گياهي(Phytogeography or Geobotany)

On the Geobotanical Structure of Iran (Michael Zohary, 1963).

       درباره ساختار ژئوبوتانيكي ايران

Geobotanical Foundations of the Middle East (Michael Zohary, 1963).

       شالوده هاي ژئوبوتانيكي خاورميانه

كتابهاي ژئوبوتانيكي فوق را هنريك مجنونيان و دكتر باريس مجنونيان ترجمه كرده اند و انتشارات دايره سبز نيزدر سال 1383 به سفارش سازمان حفاظت محيط زيست منتشرشان نموده است.

 گياهشناسان ايراني به خوبي بر اين امر واقفند كه دانش جغرافياي گياهي در ميان ساير علوم مرتبط با گياهشناسي در ايران بسيار مهجور وغريب و بعضا بسيار حاشيه اي واقع شده است و كمبود كتابهاي آموزشي و دانشگاهي در زمينه جغرافياي گياهي و عدم دسترسي به منابع پايه اي جغرافي دانان بزرگ گياهي بسيار ملموس است وشايد يكي از عوامل اصلي مهجور بودن اين علم در ايران وخصوصا در نزد دانشجويان گياهشناسي همين امر باشد. البته يكي ديگر از دلايل مطرح شدن مباحث اين علم در سطح دوره هاي تحصيلات تكميلي گياهشناسي است به گونه اي كه بسياري از دانشجويان تا پيش از مقاطع تكميلي با چنين علمي اصلا آشنايي ندارند. تصور مي كنم شايد بهتر باشد كه نظير بسياري ديگر از دروس مثل اكولوژي اين درس نيز در سطح كارشناسي علوم گياهي ارائه گردد.

 در چنين شرايطي، ترجمه كتابهاي پايه اي جغرافياي گياهي يك ضرورت انكارناپذير است كه جناب هنريك مجنونيان و دكتر باريس مجنونيان به اين نياز با ترجمه دو كتاب مفيد از ميكائيل زوهري كه يكي از جغرافي دانان گياهي برجسته در دنياست به حق و به گونه اي شايسته پاسخ گفته اند. هر چند كه ديدگاههاي ژئوبوتانيك زوهري با انتقاداتي اساسي مواجه گشته است و كاستيهايي را نيز در بر دارد اما مطالعه اين كتابهابه منظور آشنايي با اصطلاحات، اصول و خطوط كلي جغرافياي گياهي و دستيابي به يك بينش ژئوبوتانيكي در باب رويشهاي منطقه خاور ميانه و به ويژه ايران بسيار سود مند است. در اين دو كتاب به مباحث فلور، مفاهيم جرافياي گياهي، اقليم و خاك، مناطق و قلمروهاي جغرافياي گياهي، رويشهاي خاورميانه ويژگيهاي اكولوژيكي و جامعه شناختي، كلاسها و جوامع گياهي منطقه خاورميانه و... پرداخته شده است. هنريك مجنونيان كتاب ديگري را نيز با نام جغرافياي گياهي ايران( مجموعه مقالات كاربرد جغرافياي گياهي در حفاظت) در كارنامه خويش دارد كه در اين كتاب به ديدگاههاي ژئوبوتانيك زوهري،

 تاختاجان، وايت، لئونارد، وندلبو، فريتاگ و ... پرداخته شده است. مطالعه اين كتب ارزشمند را به همه دانشجويان گياهشناسي توصيه مي كنم.     

 

 

+ مهناز وفادار ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٥
comment نظرات ()